Volg Sony Nederland

​EYE SEE Fototentoonstelling: De wereld door de ogen van asielzoekerskinderen

Persbericht   •   jun 17, 2016 18:30 CEST

Badhoevedorp 17 juni 2016 – Met EYE SEE moedigen UNICEF en Sony kinderen aan om zichzelf via fotografie uit te drukken. De tentoonstelling "Kijk mij eens! Gevluchte kinderen in Nederland" is tot 27 juni 2016 te zien in het Atrium Den Haag.

Tijdens de tentoonstelling krijgen deze asielzoekerskinderen via 22 foto’s de gelegenheid hun emoties via de lens tot uitdrukking te brengen. Daarnaast worden ook 15 andere foto’s getoond waarmee kinderen in de voorbije 10 jaar via EYE SEE in de gelegenheid werden gesteld om hun wereld in beeld te brengen. De foto's zijn ook te zien op

De EYE SEE website:

www.sony.net/eyesee

De speciale EYE SEE site ter gelegenheid van de viering:

www.sony.net/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/eyesee/10th

Kinderen die in Nederland in asielzoekerscentra opgroeien, worden vaak vergeten. Ze leven op afgelegen locaties en zijn daar letterlijk onzichtbaar. Veel asielzoekerskinderen weten niet dat ze dezelfde kinderrechten hebben als hun Nederlandse leeftijdsgenootjes.

Fotografie biedt hen die gelegenheid. Kinderen krijgen er de gelegenheid mee om hun situatie zelf in beeld te brengen en er zo over te communiceren. Zo wordt hun stem gehoord en maken ze gebruik van hun recht tot deelname aan de samenleving. Hun foto's en verhalen kunnen het publiek informeren en inspireren en kunnen leiden tot meer steun voor en verbetering van de situatie van deze kinderen.

Geïnspireerd door de MVO-filosofie “Voor de volgende generatie” steunt Sony de EYE SEE Photography Workshop sinds de editie in Pakistan in 2006. In de voorbije 10 jaar hebben 461 kinderen uit 16 landen aan 19 workshops deelgenomen. De workshops vinden al 10 jaar plaats in samenwerking tussen Sony en UNICEF. De kinderen deelden hun ervaringen en gedachten met de wereld aan de hand van foto's.

“Sony gelooft net als UNICEF in het belang van kinderrechten en vertrouwt in de kracht van fotografie om hen in staat te stellen zich creatief uit te drukken”, zegt Barend Ezechiels, Country Head Sony Benelux. “EYE SEE geeft hen niet alleen een stem, maar vooral ook een platform om hun verhalen van moed en hoop met de rest van de wereld te delen.”

Het recht op participatie is een van de pijlers van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK). UNICEF wil dit recht elke dag opnieuw in praktijk brengen. Door met kinderen te praten en niet alleen over ze. Door kinderen zelf aan te het woord te laten over wat belangrijk is in hun leven. Het EYE SEE project is een duidelijk voorbeeld van die inspanning, speciaal voor een groep kwetsbare, gevluchte kinderen”, aldus Karin Kloosterboer, kinderrechtenexpert bij UNICEF Nederland.

ACHTERGROND

In Nederland leven op dit moment meer dan 10.000 kinderen in asielzoekerscentra. Een derde van alle asielzoekers in het nationale asielzoekerssysteem zijn kinderen. Deze kinderen zijn met hun familie uit tal van verschillende landen naar Nederland gekomen, op zoek naar asiel. Dit betekent dat deze kinderen in een afhankelijke positie verkeren.

De vraag of ze in Nederland kunnen blijven of het land moeten verlaten, wordt tijdens de asielprocedure beantwoord. Tot die procedure is voltooid, verblijft de familie in een van de ca. 60 asielzoekerscentra in Nederland. Voor sommige gezinnen neemt zo'n procedure jaren in beslag. De families moeten gedurende al die tijd in het centrum blijven wonen. Kinderen brengen daardoor soms een aanzienlijk deel van hun jeugd in een asielzoekerscentrum door.

De situatie waarin deze kinderen opgroeien, voldoet niet aan de standaard zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Die vaststelling geldt niet alleen voor de situatie in het algemeen, maar ook voor elk individueel element waarmee deze kinderen te maken krijgen: familie en opvoeding, woonomgeving, recreatie, spel & vrije tijd, onderwijs, gezondheid, veiligheid, rechtspleging, financiering en participatie. Dit is de conclusie van een studie naar de situatie van deze kinderen die UNICEF Nederland in 2009 in zijn verslag heeft gepresenteerd.

Sony Corporation is wereldwijd vooraanstaand fabrikant van audio, video, game, communicatie- en informatietechnologieproducten voor de consumenten- en zakelijke markt. Met haar muziek-, beeld-, computerentertainment en online toepassingen heeft Sony de mogelijkheid om wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van elektronica en entertainment. Sony rapporteerde een samengesteld verkoopresultaat van ongeveer 68 miljard dollar in het afgelopen fiscale boekjaar, dat eindigde op 31 maart 2015. Meer informatie op de Sony Global Web Site: www.sony.net